Союз Русского Народа Феодосийский отдел. Дружина Пересвет

Открытое обращение Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Владимиру

Митрополиту Киевскому и всея Украины;

Священному Синоду, Архипастырям, пастырям УПЦ

от православных верующих Украины

В І Д К Р И Т Е      З В Е Р Н Е Н Н Я

Предстоятелю Української Православної Церкви Блаженнішому
Володимиру, Митрополиту Київському і всієї України;
Священному Синоду, Архіпастирям, пастирям УПЦ
від громадських організацій та православних
віруючих України

вул. Лаврська, 25, м. Київ, 7001015

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО!
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІ АРХІПАСТРІ І ПАСТИРІ!

Сьогодні у багатьох православних віруючих велику тривогу викликають дії керівних структур нашої держави, спрямовані на впровадження всеохоплюючої системи тотального електронного контролю над всім населенням України.
З цього приводу Ви, Блаженніший Владико, у 2010 році неодноразово зверталися до керівництва держави з проханням врахувати позицію Української Православної Церкви, зафіксовану в рішеннях Священного Синоду від 19.05.1998р. та від 29.12.2003р. (листи до Президента України №1266 від 13.09.2010р. та №1671 від 16.11.2010р.).
Священний Синод УПЦ у травні 1998 року попереджав, що «в результаті кодифікації й подальшого створення банку інформації про всіх громадян держави колосально зросте контроль за кожною окремою особою. А подальше міжнародне об’єднання комп’ютерних систем контролю створить усі умови для появи наддержавних керівних структур, які можуть перерости в пророчествований «світовий уряд». Це стало б останнім кроком на шляху до повної реалізації описаної святим апостолом і євангелістом Іоанном Богословом есхатологічної перспективи (розвитку подій в останній період історії людства), бо у разі оволодіння подібним апаратом тотального контролю за людством легко реалізується «царство антихриста».
У грудні 2003 року Священний Синод УПЦ наголошував, що
– «печатка (антихриста) – це технічний засіб, що надасть можливість перебувати у підлеглому антихристові світі», «царство антихриста не відбудеться без відповідної технічної бази, за допомогою якої він захоче домогтися своїх цілей»;
– «нинішній процес кодификації цивільного населення впроваджується у формах, що мають типологічний збіг з обмеженнями апокаліптичних часів»;
– «відмова відповідальних представників державної влади перейти на альтернативну модель регулювання господарської діяльності громадян (зокрема, що стосується сплати податків), справедливо сприймається як порушення основних принципів демократії і безвідповідальність перед народом. У релігійному контексті названі дії влади здобувають апокаліптичну складову, що має розцінюватися як свідоме, або мимовільне сприяння створенню технічної бази, яка готує воцаріння антихриста».
У зазначених Посланнях Священний Синод закликав «відповідні державні органи розробити для православних віруючих України альтернативну недискримінаційну систему оподаткування і реєстрації фізичних осіб і релігійних організацій, а також право для всіх громадян на вільний вибір системи виплати податків, у жодному випадку не примушуючи до прийняття ідентифікаційного коду, який, крім усього іншого, знеособлює людину, фактично позбавляючи її прізвища та імені на рівні державного і цивільного життя».
Священний Синод також настійно закликав «представників усіх гілок влади сприяти закріпленому законом праву віруючих жити і виконувати свої громадянські обов’язки згідно з релігійними переконаннями, зокрема, здійснювати фінансові операції без використання цифрової ідентифікації, а також не допустити універсального застосування ідентифікаційного номера в усіх сферах життя людини».
Також у зверненні 17 березня 2010 року Ви, Блаженніший Владико, застерігали: «Ніхто не може гарантувати, що електронна система контролю над людиною та повна залежність людини від неї не буде використовуватися для впливу на людину з метою духовного, ідеологічного, політичного та економічного її маніпулювання. За таких обставин людина втрачає Богом даровану свободу. Оскільки проект Податкового кодексу України розроблений відповідно до міжнародних не тільки стандартів, але й вимог, які передбачають передачу конфіденційної інформації іншим державам та міжнародним організаціям, то може статися таке, що не тільки кожна людина втратить особисту свободу, але і наша держава свою незалежність».
На жаль, керівництво держави не прислухалося до порад Вашого Блаженства та висновків Священного Синоду, і нині бачимо, як те, від чого Ви застерігали, стає дійсністю.
На законодавчому рівні активно й всебічно запроваджуються заходи щодо перетворення народу України, наділеного конституційними правами і свободами, з «носія суверенітету та єдиного джерела влади в Україні» (ст.5 Конституції України) в «електронне населення», позбавлене всіх конституційних прав і свобод.
На розгляді у Верховній Раді України знаходяться законопроекти №8178 від 01.03.2011р. «Про використання електронних соціальних карток при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій», №2170 від 14.09.2006р. «Про Національний Демографічний регістр» (прийнятий у першому читанні ще 15.12.2006р.) та законопроект №8507 від 13.05.2011р. «Про документи, що посвідчують особу та громадянство України», який 5 липня 2011 року вже прийнято Верховною Радою України в першому читанні.
Зазначеними законопроектами та іншими нормативно-правовими актами передбачено створення єдиної електронної бази даних всіх громадян України, а також запровадження машинозчитуваних документів, що посвідчують особу, з безконтактним електронним носієм інформації (чіпом), на який записується персональна інформація про пред’явника, в тому числі біометрична, і за допомогою якого буде миттєвий зв’язок з єдиною базою даних людини. Законопроектом «Про документи, що посвідчують особу та громадянство України» передбачено примусова видача паспортних карток з чіпом всьому населенню України, незалежно від віку, включно з новонародженими і немовлятами, та фактична втрата юридичної сили всіх чинних на даний час документів, що посвідчують особу. Адже у цьому законопроекті передбачено внесення змін до 35 законодавчих актів, перелічених у Розділі ІІ Прикінцевих положень, які регулюють всі сфери життя людини, а також міститься доручення Кабінету Міністрів України щодо подальшого «приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом» (абз. 2 Розд. ІІІ Прикінц. Положень). У всіх цих законах слова «паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про громадянство України» вилучаються і замінюються словами «паспортна картка». Обов’язковій заміні на відповідні документи з імплантованими безконтактними електронними носіями інформації для внесення біометричної та іншої інформації про особу підлягають також і пенсійне посвідчення, соціальне посвідчення, посвідчення застрахованої особи, посвідчення особи з інвалідністю, військовий квиток, права водія тощо. Передбачені зміни до Податкового кодексу та до інших законодавчих актів, якими фіктивне «альтернативне право» «здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта» замінюється на «право здійснювати будь-які платежі за номером паспортної картки» (Розділ ІV. ч.II ст.14 п.3), і вказано, що картка містить «номер бланка відповідно до вимог ІСАО», тобто відповідно до міжнародних стандартів. Змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штрафні санкції до посадових осіб за прийняття на роботу та допущення проживання осіб без паспортної картки (ст. ст.199, 200 Кодексу).
За висновками експертів, записану в чіп інформацію можна зчитувати з будь-якої відстані за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем. Необхідно зазначити, що такі можливості матимуть не лише органи державної влади України, але й компетентні органи іноземних держав, а також і кримінальні структури. Крім того, персональні дані громадян, які обробляються в базах даних електронних реєстрів та інформаційних систем, обов’язково передаються за кордон до країн – учасниць Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, ратифікованої Україною 10.07.2010р. (Закон України №2438-VI) і до інших країн у відповідності до ч.III «Транскордонні потоки даних» Конвенції та додаткового Протоколу до неї.
Отже прийняття вищевказаних законопроектів не тільки створить умови для порушення конституційного права громадян на недоторканність приватного життя та всіх повсякденних конституційних прав і свобод, але і заподіє шкоду суверенітетові, обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України.
У вересні 2011року Верховна Рада України продовжить роботу щодо остаточного прийняття вищевказаних законопроектів.
23 квітня 2011року в храмі святителя Ніколая в Москві Святіший Патріарх Кирил заявив: «Те, що глобалізм — це шлях, який веде до антихриста, сумнівів не викликає».
Священний Синод УПЦ у 2003 році попереджав: «Коли нам у контексті Божественного Одкровення вказана есхатологічна спрямованість і згубність всебічного технічного контролю над особистістю, ми не можемо виявляти байдужість до його впровадження в нашій Батьківщині». Вірні чада Матері-Церкви не можуть не сприймати цей висновок Священного Синоду як благословення Церкви народу Божого на обстоювання своєї Богодарованої свободи.
Пунктом 45 Визначення Архієрейського Собору РПЦ від 4 лютого 2011року вказано на необхідність «проведення переговорів з державними органами з метою забезпечення добровільності стосовно використання електронних засобів ідентифікації громадян, в тому числі універсальних електронних карт», та запобігання дискримінації громадян, які відмовляються від отримання цих карт.
В Росії в результаті звернень Святішого Патріарха Кирила та уповноважених представників Церкви до владних структур Церква у співпраці з православними та громадськими організаціями досягла законодавчого забезпечення права громадян на відмову від отримання та використання універсальної електронної картки (ст.26 Закону РФ від 27.07.2010г. №210-ФЗ).
У православній Греції в результаті соборного виступу всієї повноти Грецької Церкви – митрополитів, архіпастирів, священства, чернецтва, сотень тисяч православних мирян – було досягнуто законодавче закріплення права громадян на відмову від ІН, соціальної електронної картки та інших документів з безконтактним електронним носієм інформації.
8 вересня 2011року Православна Церква вшановує Владимирську ікону Божої Матері. У всі часи історії нашої Церкви Пресвята Богородиця неодмінно приймала соборну молитву перед цією Своєю іконою, захищала землю нашу від іноземної навали, від загарбників та видимих і невидимих ворогів. Під час війни, пошестей, пожеж, святителі на чолі народу Божого з молитвою зверталися до Владимирської ікони Богоматері – і отримували допомогу.
Віримо, що коли вся повнота нашої Української Православної Церкви СОБОРНО з покаянням молитовно звернеться до Пресвятої Владичиці нашої Богородиці в день вшанування Стрітення Владимирської ікони Божої Матері та дивовижного визволення нашої землі від навали Тамерлана, і вийде Хресним Ходом до Верховної Ради України заради захисту народу Божого, то Господь молитвами Своєї Пречистої Матері помилує нас.
Ваше Блаженство, просимо Вас, і вас, Високопреосвященніші митрополити, архіпастирі, разом із священством, чернецтвом виконати Богом дароване право й обов’язок на захист Православ’я та на чолі народу Божого 8 вересня 2011 року вийти Соборним Хресним Ходом до Українського парламенту, за прикладом Грецької Православної Церкви, з вимогою захистити право нашого народу на свободу вибору та особисту свободу кожного громадянина, на життя і виконання своїх громадянських обов’язків згідно з релігійними переконаннями, на традиційний облік за ім’ям та на недоторканість своїх персональних даних, право на невтручання в особисте і сімейне життя тощо; а також з настійною вимогою внести відповідні зміни до законопроектів №8507, №8178, №2170, Податкового Кодексу України щодо:
– законодавчого закріплення права громадян на відмову від цифрової, біометричної та будь-якої іншої електронної ідентифікації особи; від документів з імплантованими безконтактними електронними носіями інформації;
– забезпечення права громадян на традиційний податковий, пенсійний, військовий тощо облік на паперових носіях, за прізвищем, ім’ям, по-батькові, без застосування засобів цифрової, буквено-цифрової, електронної, біометричної, радіочастотної, штрих-кодової тощо ідентифікації особи та без здійснення збору та автоматизованої обробки персональних даних; права громадян на використання традиційних (чинних на сьогоднішній день) паперових документів, що посвідчують особу.
Смиренно просимо Ваших Першосвятительських, архіпастирських і пастирських молитов, благословення і підтримки. Віримо, що Пресвята Владичиця наша Богородиця і в ці важкі часи допоможе малому стаду Сина Свого, захистить і покриє Своїм Омофором.

Всенародний православний рух «За имя твое, человек»,
керівник Ємушинцев С.В.

Громадська організація «Народний Собор»
голова Друзь І.М.

Міжнародна православна громадська організація «Відродження»
голова правління Леонідов В.К.

Феодосійський відділ Союзу Руського Народу
голова Тільченко О.М.

Войско Верных Черноморских Казаков им. А.В. Суворова
атаман Бабанiн С.М.

Громадська організація «Православний батьківсьский комітет»
голова Лаврентьєв Г.А.

Харківська обласна громадська організація «Батьківсьский комітет»
голова Каневський А.А.

Громадська організація «Батьківсьский комітет Луганщини»,
м. Сєвєродонецьк
голова правління Шульга О.Д.

Житомирська обласна громадська організація
«Православний Батьківсьский комітет»
голова Безруков Д.Є.

Громадська організація «Здорова нація»,
м. Дніпропетровськ,
керівник Керестинь І.З.;

«Об’єднання православних громадян міста Житомира»
голова Кравченко С.М.

«Войско Святого Георгія», м. Іршанск
атаман Бовсуновський С.М.;

Громадська організація «Протіктор», м. Київ
голова спілки Денісов О.С.;

Громадська організація «Кримський православний
медіко-просвітницький центр «Життя», м. Сімферополь
голова Ігнатьєв О.С.

Духовно-патриотичний союз «Новоросія»
голова Запорожський Р.В.

Всенародное православное движение «За имя твое, человек»
руководитель Емушинцев С.В.

Віруючі Української Православної Церкви.

Православні громадські організації, які підтримують це звернення, можуть повідомити про своє приєднання за адресою: gt3377@yandex.ru

Відповідальний за збір підписів Ємушинцев С.В.
02073, Київ, вул. Фрунзе, 123, кв.; тел.: 069 096 761 3366


Открытое обращение Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всея Украины;

Священному Синоду, Архипастырям, пастырям УПЦ

от православных верующих Украины

ул. Лаврская, 25, м. Киев, 7001015

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО!
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ И ПАСТЫРИ!

Сегодня у многих православных верующих большую тревогу вызывают действия руководящих структур нашего государства, направленные на внедрение всеобъемлющей системы тотального электронного контроля над всем населением Украины.
По этому поводу Вы, Блаженнейший Владыка, в 2010 году неоднократно обращались к руководству государства с просьбой учесть позицию Украинской Православной Церкви, зафиксированную в решениях Священного Синода от 19.05.1998 г. и от 29.12.2003 г. (Письма к Президенту Украины №1266 от 13.09.2010 г. и №1671 от 16.11.2010 г.).
Священный Синод УПЦ в мае 1998 года предупреждал, что «в результате кодификации и последующего создания банка информации обо всех гражданах государства колоссально возрастет контроль над каждой отдельной личностью. А дальнейшее международное объединение компьютерных систем контроля создаст все условия для появления надгосударственных руководящих структур, которые могут перерасти в предсказанное в пророчестве «мировое правительство». Это стало бы последним шагом на пути к полной реализации описанной святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом эсхатологической перспективы (развития событий в последний период истории человечества), ибо в случае овладения подобным аппаратом тотального контроля над человечеством легко реализуется «царство антихриста».
В декабре 2003 года Священный Синод УПЦ подчеркивал, что:
– «печать (антихриста) – это техническое средство, которое позволит находиться в подчиненном антихристу мире», «царство антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей»;
– «нынешний процесс кодификации гражданского населения внедряется в формах, имеющих типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен»;
– «отказ ответственных представителей государственной власти перейти на альтернативную модель регулирования хозяйственной деятельности граждан (в частности, это касается уплаты налогов) справедливо воспринимается как нарушение основных принципов демократии и безответственность перед народом. В религиозном контексте названные действия власти приобретают апокалиптическую составляющую, что должно расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, которая готовит воцарение антихриста».
В указанных Посланиях Священный Синод призвал «соответствующие государственные органы разработать для православных верующих Украины альтернативную, недискриминационную систему налогообложения и регистрации физических лиц и религиозных организаций, а также право для всех граждан на свободный выбор системы выплаты налогов, ни в коем случае не принуждая к принятию идентификационного кода, который, кроме всего прочего, обезличивает человека, фактически лишая его фамилии и имени на уровне государственной и гражданской жизни».
Священный Синод также настоятельно призвал «представителей всех ветвей власти содействовать закрепленному законом праву верующих жить и выполнять свои гражданские обязанности согласно религиозным убеждениям, в частности, осуществлять финансовые операции без использования цифровой идентификации, а также не допустить универсального применения идентификационного номера во всех сферах жизни человека».
Также в обращении от 17 марта 2010 года Вы, Блаженнейший Владыка, предостерегали: «Никто не может гарантировать, что электронная система контроля над человеком и полная зависимость человека от нее не будет использоваться для воздействия на человека с целью духовного, идеологического, политического и экономического манипулирования им. При таких обстоятельствах человек теряет Богом дарованную свободу. Поскольку проект Налогового кодекса Украины разработан в соответствии с международными не только стандартами, но и требованиями, предусматривающими передачу конфиденциальной информации другим государствам и международным организациям, то может случиться такое, что не только каждый человек потеряет личную свободу, но и наше государство – свою независимость».
К сожалению, руководство государства не прислушалось к советам Вашего Блаженства и выводам Священного Синода, и сейчас видим, как то, от чего Вы предостерегали, становится действительностью.
На законодательном уровне активно и всесторонне проводятся меры по превращению народа Украины, наделенного конституционными правами и свободами, из «носителя суверенитета и единственного источника власти в Украине» (ст. 5 Конституции Украины) в «электронное население», лишенное всех конституционных прав и свобод.
На рассмотрении в Верховной Раде Украины находятся законопроекты №8178 от 01.03.2011 г. «Об использовании электронных социальных карт при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий», №2170 от 14.09.2006 г. «О Национальном демографическом регистре» (принят в первом чтении еще 15.12.2006 г.) и законопроект №8507 от 13.05.2011 г. «О документах, удостоверяющих личность и гражданство Украины», который 5 июля 2011 года уже принят Верховной Радой Украины в первом чтении.
Указанными законопроектами и другими нормативно-правовыми актами предусмотрено создание единой электронной базы данных всех граждан Украины, а также введение машиносчитываемых документов, удостоверяющих личность, с безконтактным электронным носителем информации (чипом), на который записывается персональная информация о предъявителе, в том числе биометрическая, и с помощью которого будет обезпечиваться мгновенная связь с единой базой данных человека.
Законопроектом «О документах, удостоверяющих личность и гражданство Украины» предусмотрена принудительная выдача паспортных карточек с чипом всему населению Украины, независимо от возраста, включая новорожденных и младенцев, и фактическая утрата юридической силы всех действующих в настоящее время документов, удостоверяющих личность. Ведь в этом законопроекте предусмотрено внесение изменений в 35 законодательных актов, перечисленных в разделе II «Заключительных положений», регулирующих все сферы жизни человека, а также содержится поручение Кабинету Министров Украины относительно дальнейшего «приведения законодательных актов Украины в соответствие с настоящим Законом» (абз. 2 разд. III «Заключительных положений»).
Во всех этих законах слова «паспорт», «свидетельство о рождении», «свидетельство о гражданстве Украины» изымаются и заменяются словами «паспортная карточка». Обязательной замене на соответствующие документы с имплантированными безконтактными электронными носителями информации для внесения биометрической и другой информации о каждом лице в базу данных подлежат также и пенсионное удостоверение, социальное удостоверение, удостоверение застрахованного лица, удостоверение личности с инвалидностью, военный билет, водительские права и т.д.
Предусмотрены изменения в Налоговый кодекс и в другие законодательные акты, которыми фиктивное «альтернативное право» «осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта» заменяется «правом осуществлять любые платежи по номеру паспортной карточки» (раздел IV. ч. II ст. 14 п. 3), и указано, что карта имеет «номер бланка в соответствии с требованиями ICАО», то есть в соответствии с международными стандартами. Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции к должностным лицам за прием на работу и допущение проживания лиц без паспортной карточки (ст.ст. 199, 200 Кодекса).
По заключению экспертов, информацию с чипа можно считывать с любого расстояния с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. Необходимо отметить, что такие возможности будут иметь не только органы государственной власти Украины, но и компетентные органы иностранных государств, а также криминальные структуры. Кроме того, персональные данные граждан, которые обрабатываются в базах данных электронных реестров и информационных систем, обязательно передаются за рубеж, в страны – участницы Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, ратифицированной Украиной 10.07.2010 г. (Закон Украины №2438-VI), и в другие страны в соответствии с ч. III «Трансграничные потоки данных» Конвенции и дополнительным Протоколом к ней.
Итак, принятие вышеуказанных законопроектов не только нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни и все повседневные конституционные права и свободы, но и представляет угрозу суверенитету, обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины.
В сентябре 2011 года Верховная Рада Украины продолжит работу по окончательному принятию вышеуказанных законопроектов.
23 апреля 2011 года в храме святителя Николая в Москве Святейший Патриарх Кирилл заявил: «То, что глобализм – это путь, ведущий к антихристу, сомнений не вызывает».
Священный Синод УПЦ в 2003 году предупреждал: «Когда нам в контексте Божественного Откровения указана эсхатологическая направленность и губительность всестороннего технического контроля над личностью, мы не можем проявлять равнодушие к его внедрению в нашей Отчизне». Верные чада Матери-Церкви не могут не воспринимать этот вывод Священного Синода как благословение Церкви народу Божьему на отстаивание своей богодарованной свободы.
Пунктом 45 Определения Архиерейского Собора РПЦ от 4 февраля 2011 года указано на необходимость «проведения переговоров с государственными органами с целью обезпечения добровольности в использовании электронных средств идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт», и предотвращения дискриминации граждан, которые отказываются от получения этих карт.
В России в результате обращений Святейшего Патриарха Кирилла и уполномоченных представителей Церкви к властным структурам Церковь в сотрудничестве с православными и общественными организациями добилась законодательного обезпечения права граждан на отказ от получения и использования универсальной электронной карты (ст. 26 Закона РФ от 27.07.2010 г. №210-ФЗ).
В православной Греции в результате соборного выступления всей полноты Греческой Церкви – митрополитов, архипастырей, священства, монашества, сотен тысяч православных мирян – было достигнуто законодательное закрепление права граждан на отказ от ИН, социальной электронной карты и других документов с безконтактным электронным носителем информации.
8 сентября 2011 года Православная Церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери. Во все времена истории нашей Церкви Пресвятая Богородица непременно принимала соборную молитву перед этой Своей иконой, защищала землю нашу от иноземного нашествия, от захватчиков, видимых и невидимых врагов. Во время войн, эпидемий, пожаров святители возглавляли народ Божий, с молитвой обращались к Владимирской иконе Богоматери – и получали помощь.
Верим, что когда вся полнота нашей Украинской Православной Церкви соборно, с покаянием молитвенно обратится к Пресвятой Владычице нашей Богородице в день чествования Сретения Владимирской иконы Божией Матери и чудесного освобождения нашей земли от нашествия Тамерлана и выйдет Крестным Ходом к Верховной Раде Украины для защиты народа Божия, Господь молитвами Своей Пречистой Матери помилует нас.
Ваше Блаженство, просим Вас, и Вас, Высокопреосвященные митрополиты, архипастыри, вместе со священством, монашеством выйти 8 сентября 2011 года во главе народа Божьего Соборным Крестным Ходом к Украинскому парламенту по примеру Греческой Православной Церкви с требованием обеспечить реализацию права нашего народа на свободу выбора и личную свободу каждого гражданина, права жить и выполнять свои гражданские обязанности в соответствии с религиозными убеждениями, на традиционный учет по имени и на неприкосновенность своих персональных данных, право на невмешательство в личную и семейную жизнь и т.д.; а также с настоятельным требованием внести соответствующие изменения в законопроекты №№8507, 8178, 2170, в Налоговый кодекс Украины относительно:
– законодательного закрепления права граждан на отказ от цифровой, биометрической и любой другой электронной идентификации личности; от документов с имплантированными безконтактными электронными носителями информации;
– обезпечения права граждан на традиционный налоговый, пенсионный, военный и т.д. учет на бумажных носителях по фамилии, имени, отчеству без применения средств цифровой, буквенно-цифровой, электронной, биометрической, радиочастотной, штрихкодовой и т.п. идентификации личности и без осуществления сбора и автоматизированной обработки персональных данных;
– обезпечения права граждан на использование традиционных (действующих на сегодняшний день) бумажных документов, удостоверяющих личность.
Смиренно просим Ваших первосвятительских, архипастырских и пастырских молитв, благословения и поддержки. Верим, что Пресвятая Владычица наша Богородица и в эти трудные времена поможет малому стаду Сына Своего, защитит и покроет Своим омофором.

Общественная организация «Народный Собор»
председатель Друзь И.М.;

Международная православная общественная организация «Возрождение»
председатель правления Леонидов В.К.;

Феодосийский отдел «Союза русского народа»
председатель Тильченко А.Н.;

Войско Верных Черноморских Казаков им. А.В. Суворова
атаман Бабанин С.Н.

Общественная организация «Православный родительский комитет»
председатель Лаврентьев Г.А.;

Харьковская областная общественная организация «Родительский комитет»
председатель Каневский А.А.;

Общественная организация «Родительский комитет Луганщины»
председатель правления Шульга Е.Д.;

Житомирская областная общественная организация
«Православный родительский комитет»
председатель Безруков Д.Е.;

Общественная организация «Здоровая нация»
руководитель Керестинь И.З.;

«Объединение православных граждан города Житомира»
председатель Кравченко С.Н.;

«Войско Святого Георгия», город Иршанск
атаман Бовсуновский С.М.;

Общественная организация «Протиктор»
председатель союза Денисов О.С.;

Общественная организация «Крымский православный
медико-просветительский центр «Жизнь»
председатель Игнатьев О.С.

Духовно-патриотический союз «Новороссия»
председатель Запорожский Р.В.

Всенародное православное движение «За имя твое, человек»
руководитель Емушинцев С.В.

Верующие Украинской Православной Церкви.

Православные общественные организации, поддерживающие это обращение, могут сообщить о своем присоединении к подписантам по адресу: gt3377@yandex.ru

Рубрики: Новости отдела, автор admin, опубликовано: августа 31, 2011, в 1:32.

1 коммент.

Есть 1 комментарий.

  1. Евгений Сен 2 2011

    Молодцы. Пусть пастыри покажут, что с народом и выйдут на Крестный ход как в Греции.


Написать комментарий